Eisen van toelating:

  Bezit van een ccv/b diploma

  Bezit van tenminste een geldig rijbewijs C+C/E

  Minimumleeftijd van 24 jaar


Cursus:

Minimale duur van de opleiding:

    10 cursusdagen

Minimale inhoud van het cursus pakket:

  Communicatie en inleiding in het vakgebied

  Ontheffingen en routevoorbereiding

  Weg/infrastructuur en verkeer

  Het begeleiden in theorie

  Het begeleidingsvoertuig en hulpmiddelen

  Het begeleiden in de praktijk

Verhouding theorie en praktijkopleiding:

De verhouding tussen het theoretische en praktische gedeelte van de opleiding dient ongeveer 1 op 4 te zijn.

Instantie voor cursus:

De cursus particulier begeleider exceptioneel transport wordt verzorgd door de Stiching Vakopleiding Wegvervoer.


Het examen:

Het examen traject bestaat uit een aantal theorietentamens, die met een voldoende resultaat moeten zijn afgerond voordat het praktijkexamen kan worden gedaan.

Het praktijkexamen bestaat uit de uitvoering van een begeleiding, die beoordeeld wordt door een examinator. De kandidaat moet tijdens het examen aantonen op verantwoorde, verkeersveilige wijze he overige verkeer te beschermen tegen de aanwezigheid van een exceptioneel transport.

De gang van zaken tijdens het examen wordt geobserveerd door de voorzitter van de examencommissie, die van ieder examen een officieel verslag maakt.

De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt vijf jaren. Daarna dient de cursist in de gelegenheid gesteld te worden deel te nemen aan een herhalingscursus.

Instantie voor het examen:

Het examentraject wordt verzorgd door de stichting Examenbureau Vervoer en Logistiek

Instantie voor het bestand van gecertificeerde begeleiders:

Het examenbureau Vervoer en Logistiek houdt een register bij van houders van geldige certificaten en informeert het KLPD over de personalia van deze gecertificeerde begeleiders en de mutaties in dit bestand.